Anmäl dig härUtställande företag och produkter:

Vår vision är att skapa sociala mötesplatser i våra stadsmiljöer

Vestre AB

Vi tror att god design skapar goda uterum. Så enkelt är det. Därför genomsyrar design allt vi gör. Vestre samarbetar med ett trettiotal skandinaviska möbel- och industridesigners. Årets nyheter är möbler som inspirerats av skandinaviska skogar och består av massiva bänkar och bord som kan stå ensamma eller kopplas ihop. Andra nyheter har hämtat inspiration av japanska traditioner men med skandinaviska material och design och en helt ny möbelserie som förenar modernt och klassiskt formspråk. Vi ser fram emot att få visa och berätta mer om detta.

Vi gör arbetsmiljön på vägarna säkra

Saferoad Traffic AB

Saferoad Traffic är en av de ledande tillverkarna och distributörerna av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. Vår fartdämpare IFD är bra både för miljön och arbetsmiljön. Detsamma kan sägas om vår skyddsbarriär DELTABLOC. Kom till vår monter så berättar vi mer!

God utemiljö för alla

KNM Trafiksystem AB

KNM erbjuder produkter för kollektivtrafik, gatu- och parkmiljö. Vi har nu utökat sortimentet med en ny möbelserie, Parken som är av cortén stål. Delar ur serien visas på mässan. Som komplement till våra övriga produkter inom cyklism som tak, garage, ställ mm har vi nu en servicestation, FIXIT samt en manuell cykelpump, Air Kit 3. Det sedan tidigare stora sortimentet med eftergivliga gummipollare har nu utökats med en modell som har LED-belysning, visas på mässan. Vi informerar även om vårt breda program av bänkar, soffor, väderskydd mm.

Lekplats på höjden

CADO AB

Play hotel, den första våningslekplatsen för barn i alla åldrar har öppnats!
Lekplatsen är fylld med utmaningar och består av flera våningar. Dessa är uppbyggda efter ålder. Små kan leka på bottenvåningen, medan äldre barn kan vara på de övre våningarna. Play hotel är modulärt byggt, vilket gör att modulerna kan flyttas enkelt och snabbt. Se även filmen i vår monter från vår vattenlek i Göteborg.


Bara - där det behövs

Bara Mineraler AB

Dagens städer ställer stora krav på växtligheten. Bara Mineraler AB utvecklar anläggningssubstrat för utmanande växtplatser som tak, bjälklag, rain gardens, urnor och hårdgjorda ytor. Vi säljer också lergranulat till tillverkare av odlingssubstrat. Under varumärket Bara Prefab designar och tillverkar vi murmoduler och bänkar i tegel för stad och trädgård. Hos oss arbetar trädgårdsingenjörer, hortonomer, agronomer, lantmästare och ingenjörer. Välkommen till vår monter!

Rätt växt till ditt projekt

Stångby Plantskola AB

Stångby Plantskola AB är Sveriges främsta leverantör av växter när det gäller kvalitet, kompetens och service. Vi arbetar professionellt och fokuserar på växter av hög kvalitet samtidigt som vi arbetar nära våra kunder och leverantörer. Vi är, genom vår erfarna och välutbildade personal, unika när det gäller rådgivning och engagemang. Vårt huvudkontor är beläget i Stångby utanför Lund. Här sker vår odling och härifrån sköts kundservice, inköp och spedition. På anläggningen i Märsta har vi förutom kundservice och logistik skapat en växtbank och mötesplats för gröna proffs.

Hållbar stad med gröna växtsystem och naturlig dagvattenhantering

Veg Tech AB

Framtidens städer är gröna! När stadsutveckling diskuteras är ett hållbart byggande i fokus och problematiken kring dagvattenhantering frågor som vi ställs inför. Vi erbjuder smarta växtprodukter och system för tak, fasad, mark och vattenmiljöer för att få våra städer grönare. Våra färdigetablerade växtmattor och plantor är enkla att anlägga och har ett minimalt skötselbehov samt ger dig ett färdigt resultat från första dagen.
Nyhet - Vi lanserar ett multifunktionellt system. Hydropack® - Sedum-Ört-Gräsmodul som är en allt-i-ett produkt som monteras direkt på tätskiktet.


Vi kan lekplats, park och utemiljö

Tress Sport & Lek AB

Tress Sport och Lek har i över 40 år levererat lekplatser och utemiljöer runt om i Skandinavien. Kvalitet, säkerhet och service är något vi värnar om till våra kunder. Vi har ett brett sortiment som täcker lekplats, spontanidrott, utegym, skate och mycket mera.

Urbana produkter och lösningar

Smekab Citylife

Smekab Citylife utvecklar, producerar och säljer produkter och lösningar för att skapa attraktiva urbana miljöer. Räckes- och avspärrningslösningar har sedan 70-talet varit en stor del av företagets erbjudande vilket fortfarande består och utvecklas. Utbudet har kompletterats under åren och i dag erbjuds ett brett sortiment av möbler för offentlig utemiljö, väderskydd för hållplatser, cykelparkeringar och produkter för cyklism. Smekab Citylife har sitt huvudkontor i skånska Önnestad, och är representerade med bemannade kontor i Stockholm, Göteborg och Jönköping. Smekab Citylife får människor att trivas.

Hållbart och långsiktigt miljötänkande i betongbranschen

S:t Eriks AB

S:t Eriks startade 1888 och är Sveriges ledande leverantör av plattor, marksten, murar och VA-system i betong samt natursten. Kunskap och erfarenhet är våra främsta resurser och i kombination med vårt breda sortiment och ett starkt miljöfokus hjälper vi dig att skapa det uttryck du söker. Vi erbjuder projektanpassade helhetslösningar för små och stora projekt som skapar mervärden för kunden.

Variationsrik lekutrustning, sinnesupplevelser och offentlig utsmyckning

Stiliom AB

Vi är sedan 2010 generalagent i Skandinavien för tyska Richter Spielgeräte. Här erbjuds produkter där lekvärdet är av största vikt. Inom sortimentet finns en uppsjö av unika produkter för utomhuslek, men även ett högst intressant sortiment av sinnesupplevelser för såväl gammal som ung. Under 2016 har vi även glädjen att kunna presentera fler nyheter, bland annat Lissy Boesens vackra djurskulpturer i betong och krossad granit.

Spontanidrott, lekplatser & grönområden - innovativa ytor för kreativa lekar

Gårda Johan Sport Lek & Landskap AB

Barn mår bäst när de får utrymme att använda sin fantasi i leken & när alla kan vara med. Det ligger till grund för utformningen av alla våra produkter, oavsett om det gäller näridrottsplatser, miljöklassad fallskyddsbeläggning av gummi eller konstgräs. Tillgänglighet, Kvalitét & Hållbarhet är våra nyckelord som genomsyrar alla våra produkter. Vi erbjuder en komplett design med högsta kvalitet där säkerhet kombineras med lek, motion, social interaktion, lagarbete och lärande.
- Nyhet! Se våra multisport arenor & Street Workout moduler som präglas av hög kvalitét och modern design!


Vi skapar framtidens utemiljöer

Lappset Sweden AB

Som tillverkare av lek- park- och sportutrustning utmanar Lappset den stillasittande generationens barn och ungdomar med nytänkande, interaktiva, produkter som vårt utomhus-DJ-bås. Vi skapar träningsmöjligheter för såväl barn och ungdomar som vuxna och seniorer. Lappset har ett inkluderande tankesätt som märks i en ny serie produkter där alla, oavsett funktionshinder, kan leka. Lappsets tillverkning sker i Skandinavien, vårt kontor och fabrik för parkmöbeltillverkning ligger i Enköping.

Framtidens trafik börjar här - cykelparkeringssystem

Cyklos AB

Cykelpendlingen är här för att stanna. Fler och fler väljer cykeln som ett grönt och hälsosamt alternativ i vardagen. Cykelparkeringarna kräver sin plats i staden. Vi presenterar vårt cykelgarage där vi lagt fokus på ljus, design och funktion. Vi visar även hur vår flexibla cykelhage fungerar tillsammans med det prisbelönta DELTA-systemet - ett sätt att få en markerad plats med god ordning för cyklarna i en utsatt trafikmiljö. Självklart har vi även med vårt populära cykeltak KAPPA som numera även finns som Sedumtak.

Nöjda kommuner, får lättskötta markstensytor

BASF AB / PCI

Gatsten på torg och gator vållar kommunerna stora problem när sopmaskinerna även sopar ur fogarna, vilket ger ett upprepat och kostsamt underhåll. Nu finns en lösning på problemet. Fogbruket, PCI Pavifix CEM ger hållbara, välfyllda fogar som även klarar sopmaskinernas borstar. PCI Pavifix är en serie av unika produkter för att foga markstensytor. Vi anpassar produktvalet efter era behov, välkomna så berättar vi mer.

Snyggt, funktionellt och underhållsfritt

Blidsbergs Mekaniska AB

Vår ambition är att vara, Er bästa leverantör på cykelparkeringslösningar, pergolor, parkmöbler mm. Vi är också stolta över att alla våra produkter tillverkas i vår anläggning i Blidsberg där vi funnits ända sedan starten 1946.


Anmälan

Mässan är fullbokad

Box 267, 233 33 Svedala - Tel 040-92 00 10 - info@skanskbyggtjanst.se
Copyright 2018 - Skånsk Byggtjänst AB