Anmäl dig härUtställande företag och produkter:

ECO ytterdörrar - bra miljöval

Swedoor/JELD-WEN Sverige AB

På samma sätt som du väljer ekologiska matvaror, kan du välja ECO som tillval när du vill göra en extra insats för miljön och samtidigt energisäkra ditt hus för kommande EU-krav. Det är också valet för dig som bygger passivhus, lågenergihus eller 0-energihus. När du väljer ECO till din ytterdörr, sido- eller överljus, får du en produkt med extremt bra isoleregenskaper (låga U-värden) och hållbara materialval baserade på bästa miljö- och återvinningsegenskaper. De flesta komponenter i dessa produkter är träbaserade och materialet kan spåras till ursprunget för att även säkerställa hållbart skogsbruk i enlighet med FSC (Forest Stewardship Council) och EUTR (European Timber Regulation).

Fasadskivor i små moduler gör det enkelt att vara kreativ

Cembrit AB

Nu lanserar vi Cembrit Small Module, ett helt sortiment fasadskivor i färdiga mindre moduler för att erbjuda ett enkelt sätt att skapa nya kreativa uttryck. Modulformaten passar det moderna byggandet i Sverige och är smidiga och lätta att hantera. Samtidigt kan de olika färgerna, formaten och texturerna kombineras på otaliga sätt vilket ger arkitekten fler designmöjligheter. Vi delar också med oss om det senaste kring våra brandtestade och robusta material.

Solskyddslösningar för kommersiella och offentliga byggnader

CG Lindh AB

Vår affärsidé är att sälja en funktion vilken är direkt kopplad till byggnadens fönster.
Lindhs erbjuder solskyddslösningar utifrån olika funktionskrav:
- Byggnaders klimatskal
- Termisk komfort
- Bländskydd
- Mörkläggning, fördunkling
I vår solskyddsentreprenad skall vi genom vårt engagemang i kunden och drivkraften i entreprenörskapet se till helheten i varje projekt från det lilla fönstret till byggnaders klimatskal.


Moderna, trygga och vackra fasadputssystem

Brukspecialisten AB

Combimix sortiment av putskoncept utvecklas och tillverkas i Sverige. Combimix satsar mycket på utveckling av nya produkter. Ett exempel är putskoncept Combi-Drain: tvåstegstätande fasadsystemet med flera unika fördelar som bl.a. fukttålighet och täthet mot inträngande vatten i bakomliggande väggkonstruktion. Från 2018 är Brukspecialisten exklusiv återförsäljare för fasadsystem från Combimix.

Fönster och skjutdörrar med bästa energieffektivitet

Purso AB

Pursos ECO-produktfamilj erbjuder energieffektiva fönster och skjutdörrar för de mest utmanande miljöerna. ECO-systemet har Europas bästa värmeisoleringsprestanda med U-värden ner till 0,64. LK90eco fönster och LK100eco skjutdörrar har certifierats enligt Passive House och Sundahus. Pursos byggsystem är anpassat för skandinaviska förhållanden när det gäller både U-värde och ljudreduktion.

Vad vet du om luftburen värme?

REC Indovent AB

Det är både energieffektivare och mer kostnadseffektivt än traditionella uppvärmningssystem, dessutom blir inneklimatet bättre. Vi är experter på inneklimat i bostäder och arbetar med kundanpassade lösningar av värme och ventilationssystem.
Under mässan får du tillfälle att se vårt luftbehandlingsaggregat Temovex Blue med funktioner speciellt framtagna för luftburen värme.


Spar energi, förbättra din boendemiljö och sänk ditt driftnetto

HWQ Entreprenad AB

Smart VVC är ett sätt att skapa ny varmvattencirkulation med minimal rivning och utan insatser med yttre rör. Metoden är en rör-i-rör lösning där varmvatten cirkuleras i den befintliga varmvattenstammen. På så sätt minskas risker för vattenskador från läckande VVC-stam och du spar energi. HWQ Entreprenad tätar din ventilation med Linerventmetoden. Vi tätar läckor i ventilationskanaler oavsett form, storlek och kanalmaterial. Linerventfodrets material är elastiskt och uppfyller de brandkrav som ställs i BBR för imkanaler.

Träfasad med lång levnadstid och litet underhållsbehov

Talgö MöreTre AS

MøreRoyal® är en dubbel behandling av träprodukter som impregnerar och kokas i pigmenterad linoljeblandning som färgsätter trävirket för utvändig fasad och utvändiga trätak. Behandlingen resulterar i en fasadprodukt som är behandlad på alla sidor, samt helt färdigbehandlad vid montage. Produkten används frekvent mot bland annat Breeam-certifierade byggen. Ett alternativ för byggen med miljökrav.

Ventilerad fasadlösning till nybyggnad och renovering

GMJ Solutions

Tonality och Ströher Brick to Click. Underhållsfri keramisk tegelbeklädnad är inspirerande och välgenomtänkt system av keramisk fasadbeklädnad i ett brett spektrum av färger. Ett noga utvalt sortiment av ytor, färger och två flexibla monteringssystem ger oanade möjligheter med spännande lösningar för både nybyggnad och renovering av befintliga byggnader.
GIP fasader används som bärkonstruktion för lösningar med Tonality, Brick to Click och alla andra skivmaterial.


Smarta och miljövänliga taklösningar för hållbart byggande

Derbigum Sverige AB

Derbigum levererar smarta lösningar för hållbart byggande. Vi siktar på toppen, det vill säga taken som vi har över 30 års erfarenhet av. Det handlar om tätskikt tillverkade med livscykelperspektiv, tak som äter koldioxid, ekologiska tätskikt och system för gröna tak. Produkter som är 100 % återvinningsbara. Kort sagt, allt det där smarta som tak faktiskt kan bidra med för en mer hållbar värld.

Framtidens fasader - Sea of Surfaces - låt dig inspireras

Steni Sverige AB

Steni är framtidens val av fasadmaterial, Steni Vision - Unique Facade Expressions.
Steni kan erbjuda Steni Vision med 40 årig garanti och en förväntad livslängd på mer än 60 år. Steni fasadskivor har en unik kvalitet av armerad komposit och tygghet med en fasad som står emot fukt, klotter och är mycket slagfast.
Vilket fasadmaterial kan slå detta?
Tänk längre - välj Steni!Anmälan

Mässan är fullbokad

Box 267, 233 33 Svedala - Tel 040-92 00 10 - info@skanskbyggtjanst.se
Copyright 2018 - Skånsk Byggtjänst AB