Mässor

Mässan som media
Mässmediat är effektiv kanal för att skapa långsiktiga affärsrelationer av hög kvalitet. Personliga möten mellan säljare och köpare utvecklar båda parter en bättre leverantör-/kundrelation. I en tid då tid är en viktigare faktor än allt annat, väljer föreskrivarna och beställare sina möten så att de ger optimal utdelning. På en mässa kan leverantörer presentera komplicerade produkter och tekniker på ett unikt sätt.

Ställ krav på din mässarrangör
Det är inte antalet besökare som är viktigt på en mässa, utan vilka som kommer. I Sverige finns det några få fackmässor inom bygg värda namnet.

Olika syften med fackmässor
De stora mässorna är effektiva för varumärkesbyggande medan lokala aktiviteter ger bättre försäljning. Få av de viktigaste beslutsfattarna har tid att gå på stora mässor.

Läs mer om mässmediat på www.fairlink.se.

Box 267, 233 33 Svedala - Tel 040-92 00 10 - info@skanskbyggtjanst.se
Copyright 2018 - Skånsk Byggtjänst AB