Varför ställa ut?

7 skäl att ställa ut
- Lokal effektiv säljaktivitet med tydligt ROI.
- Träffa endast yrkesaktivt fackfolk.
- Vi bjuder in besökarna med personlig inbjudan och telemarketing på nyckelföretag.
- Motiverade intresserade besökare. Föreskrivare och beställare uppskattar konceptet.
- Kostnads- och tidseffektiva möten med rätt målgrupp.
- Enkelt att delta.
- Begränsad konkurrens på varje mässa.

Box 267, 233 33 Svedala - Tel 040-92 00 10 - info@skanskbyggtjanst.se
Copyright 2018 - Skånsk Byggtjänst AB