Historia

Ett forum för byggfackfolk sedan 1953.
Skånsk Byggtjänst startade 1953 av de lokala byggbranschorganisationerna på Djäknegatan i Malmö som ett skånskt forum för information av produkter, teknik och tjänster. En fackbokhandel servade med litteratur, regler och förordningar. Vi arrangerade olika aktiviteter i de egna lokalerna och i mitten av 60-talet började vi arrangera fackmässor, först Byggtian och sedermera Produktnytt och VVS-nytt.

Konsumentfrågorna blir starka på 70-talet
Verksamheten vände sig enbart till fackfolk fram till i början av 70-talet då produktutställningen på Studentgatan fick en konsumentinriktning. Med energikrisen 1973 följde behovet av energiinformation och vi började göra helgaktiviteter tillsammans med Malmö Stad och Sydkraft. De blev så populära att fler helgaktiviteter kom till som braskamin-, värme-, köks- och badrumsdagar.

En tjänst som byggnadsteknisk rådgivare tillsattes, även ett samarbete med de lokala arkitekterna startade med rådgivning och den verksamheten bedrevs med stor uppskattning under flera decennier. Under den här tiden formades Skånsk Byggtjänsts till ett långlivat begrepp som kunskapskälla med en omfattande produktutställning. Vi uppfattades som en myndighet av många.

Ett nytt fackmannaforum med regelbundna informationsmöten bildades, Team Byggfolk, där 16 leverantörer medverkade.

Metamorfosen tillbaka till yrkesforum 1996
Mitt under värsta ekonomiska krisen för bygg- och fastighetsbranscherna flyttade hela verksamheten till köpcentrat Mobilia i Malmö 1992. Året efter satte ägaren Svensk Byggtjänst företaget i konkurs varpå konkursboet några senare veckor köptes av nuvarande ägare. Nu ändrades verksamheten drastiskt och 1996 avvecklade vi den permanenta utställningen och verksamheten inriktades på fackfolk och smala nischade mässor över hela Sverige, Tak & Fasad, Ventilation, Byggdata, m fl. Bokhandeln blev en webbokhandel 2001 och försäljning av litteratur upphörde helt 2010.

Vi var med i ledningsgruppen för Bomässan Bo 97 i Staffanstorp och vi fick i uppdrag att arrangera produktinformation på Bo 01 i Malmö 2001. 1997 hjälpte vi till att etablera Malmö Slottsträdgård. 2003 hjälpte vi arrangören av HUT (Hållbar Utveckling) Skåne 03 Bygga & Förvalta. 2004 arrangerade vi en produktmässa på Studentbostadsmässan i Lund på uppdrag av AF-bostäder.

Fingertoppskänsla med nischade möteskoncept på 2000-talet
Idag har verksamheten utvecklats och förfinats till ett smidigt och lättrörligt kommunikationsbolag i mötesindustrin som har känselspröten ute på marknaden. Våra aktiviteter är finkänsligt inställda så att de skall passa branschens behov av produk-och tekniktinformation just nu. Vi jobbar med möten genom mässor och seminarier för att föra ut budskap från materialindustri och forskning till marknadens aktörer, föreskrivare, beställare och utförare i de byggrelaterade branscherna.

Box 267, 233 33 Svedala - Tel 040-92 00 10 - info@skanskbyggtjanst.se
Copyright 2018 - Skånsk Byggtjänst AB