Referenser


Våra mässor är mycket uppskattade av besökare och utställare. Hög kvalitet på produkter och besökare, effektiva möten över en lunch på en lokal marknad. Allt till en rimlig totalkostnad för utställare och hög tillgänglighet med tydliga budskap för besökare gör att de skiljer sig från de stora mässorna på flera punkter.

 


 • Steni Sverige AB, Anders Bjärnell, VD

  - "På Steni Sverige har vi valt att lansera våra nyheter på Skånsk Byggtjänsts Tak & Fasad-mässa ända sedan vår etablering i Sverige 1999. Mässorna ger oss möjlighet att snabbt nå ut över hela landet med våra produkter till arkitekter, beställare med flera."


 • Sika Sverige AB, Tomas Staaf, försäljningschef

  - "Skånsk Byggtjänst är för Sika ett mycket effektivt sätt att träffa mycket och rätt kunder på. Dessutom behöver man inte förlora hela arbetsdagar för det är korta och effektiva mässor”


 • Håkan Flensburg

  Fastighetsförvaltare HSB:s Brf Djingis Kahn, Lund

  - I mitt jobb uppstår hela tiden problem som måste lösas snabbt och då finns det inte tid att leta efter information eller nya produkter. Därför måste jag hela tiden hålla mig à jour med utbudet och att besöka Skånsk Byggtjänsts mässor ger mig otroligt mycket. Där får jag nyttig information och en bra överblick. Jag har besökt merparten av alla mässor i Malmö och Lund de senaste åren och uppskattar att de är så små att man ganska snabbt kan ta sig igenom dem.


 • Paroc Aukustik & interiör, Gabriella Gäfvert, arkitektansvarig

  - "Det är lätt, genuint och trevligt att som utställare få vara med på Skånsk Byggtjänsts turnéer. Därför återkommer vi som utställare varje år."

  - "Skånsk Byggtjänst har lyckats skapa ett koncept som tilltalar både besökare och utställare. Det här är inte vilken mässa som helst.  Det är en mässa där vi kommer nära informationen".

  - "Att vara utställare på Skånsk Byggtjänsts mässor är att vara mitt i informationskanalens nyhetsflöde. Tillsammans skapar vi en plattform för utbildning och utveckling."

  - "Som utställare väljer vi Skånsk Byggtjänst för enkelheten i konceptet och det stora besöksantalet som mässan lockar till sig".


 • Åsa Haremst

  Arkitekt MSA/SAR, White Arkitekter, Malmö

  - Jag brukar inte gå på speciellt många mässor, men nu var det i närheten av kontoret och med utställare som jag tyckte verkade intressanta. Programmet med utställare och produkter är helt avgörande för om jag går eller inte.


 • Weber Saint-Gobain Sweden AB, Anders Jonsson, affärsutvecklare

  - ”Skånsk Byggtjänsts olika mässor och seminarier är effektiva möten med rätt fackfolk. Det tydliga temat på de olika eventen gör att besökarna är mottagliga för vår information på ett unikt sätt. Det begränsade formatet gör också att vi kan prata med alla.”

Box 267, 233 33 Svedala - Tel 040-92 00 10 - info@skanskbyggtjanst.se
Copyright 2018 - Skånsk Byggtjänst AB