Anmälan

Att tänka på

Passa den besökstid du väljer. Om du får problem att passa din tid eller får förhinder, vänligen kontakta oss.


Välj besökstid

Mässan är kostnadsfri för inbjudet fackfolk.

Karlstad

26 november

10.30 - 12.15  

Karlstad

26 november

12.15 - 14.00  


Örebro

27 november

10.30 - 12.15  

Örebro

27 november

12.15 - 14.00  


Västerås

28 november

10.30 - 12.15  

Västerås

28 november

12.15 - 14.00  

Deltagare

Du kan lägga till extra deltagare i slutet av formuläret.


+

Lägg till extra deltagare

Vänligen undvik att anmäla stora grupper – vi rekommenderar max 4-5 personer.