Anmälan

Välj dag

Mässan är gratis för föranmält fackfolk.

Kalmar

3 mars

10.30 - 14.00

Växjö

4 mars

10.30 - 14.00

Helsingborg

5 mars

10.30 - 14.00

Deltagare

Du kan lägga till extra deltagare i slutet av formuläret.


+

Lägg till extra deltagare