Anmälan

Att tänka på

Passa den besökstid du väljer. Om du får problem att passa din tid eller får förhinder, vänligen kontakta oss.


Välj besökstid

Mässan är kostnadsfri för inbjudet fackfolk.

Luleå

26 september

10.30 - 12.15  

Luleå

26 september

12.15 - 14.00  


Skellefteå

27 september

10.30 - 12.15  

Skellefteå

27 september

12.15 - 14.00  


Umeå

28 september

10.30 - 12.15  

Umeå

28 september

12.15 - 14.00  

Deltagare

Du kan lägga till extra deltagare i slutet av formuläret.


+

Lägg till extra deltagare

Vänligen undvik att anmäla stora grupper – vi rekommenderar max 4-5 personer.