GDPR

Information enligt Europeiska Dataskyddsförordningen GDPR

Skånsk Byggtjänst har ett företagsregister med personuppgifter över leverantörer och fackfolk i byggbranschen med syfte att bjuda in till branschknutna fortbildande aktiviteter, som seminarier och mässor, och skicka ut nyhetsbrev för att informera om vår branschinriktade verksamhet. Personuppgifterna används endast till våra egna aktiviteter och vi lämnar inte ut dem från registret till tredje part.

De uppgifter vi har är: Företagsnamn, personnamn, titel, företagsadress, företagstelefon, mobiltelefon och personers e-postadress till företaget. Uppgifterna finns på extern krypterad server och nås via molntjänst med lösenord för behörig personal.

Vi sparar deltagarhistorik endast med närvaro för utställande företag och besökande personer. Utställande företag får deltagarlistor för den aktivitet de deltagit på.

Vi registerför också de personers namn som avsagt sig inbjudan till aktiviteter generellt eller specifikt för att undvika oönskade utskick. Det finns alltid möjlighet att avsäga sig utskick från oss vid alla tillfällen, ta del av registeruppgifter och få dem raderade.

Personuppgiftsbiträde har registret och backup på sin server. Biträdesavtal finns.