Om oss

Skånsk Byggtjänst AB erbjuder byggbranschens köpare och säljare tid och rum för personliga möten genom lättillgängliga och effektiva fackmässor och seminarier.

Byggbranschen är en av de största basnäringarna i landet och produktionen omsätter minst 450 miljarder kronor årligen. Behovet av information om produkter och teknik är stort liksom utbudet. Vår huvudsakliga målgrupp är arkitekter, konstruktörer, fastighetsutvecklare inom privat och offentlig sektor, men även inköpare, projektledare och platschefer hos byggföretagen.

Genom våra aktiviteter och event hjälper vi till att kanalisera affärer av hög kvalitet och stor volym. Vi levererar kunskap om kvalitativa produkter och teknik till byggbranschens beslutsfattare genom produktmässor och seminarier och därigenom bidra till ett bättre och hållbart samhällsbygge för framtida generationer.

Skånsk Byggtjänst AB är ett privatägt oberoende informationsföretag.

Miljö och rättvisa

Genom våra lokala aktiviteter når våra utställare ut med sina budskap mycket snabbt och effektivt till personer och företag. Dessutom på ett hållbart och miljövänligt sätt. Vår kontakt med kunder och deltagare sker enbart med digitala dokument via digital kommunikation. Seminariedokumentation för deltagare sker med elektroniskt lagrad data.

Vi frågar efter och väljer krav- och rättvisemärkta produkter till våra mässor.

Ekonomi och finanser

Skånsk Byggtjänst har en stabil ekonomi och högsta kreditvärdighet.

Vår värdegrund

Kundnärhet

 • Vi samarbetar med branschens aktörer och tillgodoser marknadens behov av information.
 • Vi skapar förtroende och långsiktiga kundrelationer genom punktlighet, att vara väl pålästa och förberedda samt ge bästa möjliga service utifrån kundens behov.
 • Vi lär känna kunder, medarbetare och leverantörer genom ett öppet, lyhört och personligt bemötande.

Kvalitet

 • Vi strävar ständigt för att utveckla, skapa och genomföra effektiva möten med kvalitet.
 • Vi agerar med ärlighet, tydlighet och enkelhet samt är noga med att hålla angivna tidsramar.
 • Vi är effektiva, tar snabba beslut och ger snabb återkoppling.

Professionalism

 • Vi är en engagerad och målinriktad samarbetspartner som levererar tydliga och trovärdiga budskap.
 • Vi sätter och förankrar tydliga mål samt följer aktivt upp dessa.
 • Vi står för kunskap, kompetens och engagemang.

Prestigelöshet

 • Vi visar arbetskamrater, kunder och leverantörer respekt genom öppenhet, lyhördhet och behandlar alla utifrån lika värde – oavsett kön, etnicitet, hudfärg eller sexuell läggning.
 • Vi är viktigare än jag. Som stolta lagspelare strävar vi efter samarbete och sammanhållning i laget.
 • Vi är ödmjuka och visar mod genom att våga be om hjälp samt delar frikostigt med oss av våra kunskaper till den som önskar.

Vår historia

Ett forum för byggfackfolk sedan 1953

Skånsk Byggtjänst startade 1953 av de lokala organisationerna i byggbranschen på Djäknegatan i Malmö som ett skånskt forum för information av produkter, teknik och tjänster. En fackbokhandel servade med litteratur, regler och förordningar. Vi arrangerade olika aktiviteter i de egna lokalerna och i mitten av 60-talet började vi arrangera fackmässor, först Byggtian och sedermera Produktnytt och VVS-nytt.

Konsumentfrågorna blir starka på 70-talet

Verksamheten vände sig enbart till fackfolk fram till i början av 70-talet då produktutställningen på Studentgatan fick en konsumentinriktning. Med energikrisen 1973 följde behovet av energiinformation och vi började göra helgaktiviteter tillsammans med Malmö Stad och Sydkraft. De blev så populära att fler helgaktiviteter kom till som braskamin-, värme-, köks- och badrumsdagar.

En tjänst som byggnadsteknisk rådgivare tillsattes, även ett samarbete med de lokala arkitekterna startade med rådgivning och den verksamheten bedrevs med stor uppskattning under flera decennier. Under den här tiden formades Skånsk Byggtjänsts till ett långlivat begrepp som kunskapskälla med en omfattande produktutställning. Med vår objektiva och hjälpande verksamhet uppfattades vi som en myndighet av många.

Ett nytt fackmannaforum med regelbundna informationsmöten bildades, Team Byggfolk, där 16 leverantörer medverkade.

Metamorfosen tillbaka till yrkesforum 1996

Mitt under värsta ekonomiska krisen för bygg- och fastighetsbranscherna flyttade hela verksamheten till köpcentrat Mobilia i Malmö 1992. Året efter satte ägaren Svensk Byggtjänst företaget i konkurs varpå konkursboet några senare veckor köptes av nuvarande ägare. Nu ändrades verksamheten drastiskt och 1996 avvecklade vi den permanenta utställningen och verksamheten inriktades på fackfolk och smala nischade mässor över hela Sverige, Tak & Fasad, Ventilation, Byggdata, m fl. Bokhandeln blev en webbokhandel 2001 och försäljning av litteratur upphörde helt 2010.

Vi var med i ledningsgruppen för Bomässan Bo 97 i Staffanstorp och vi fick i uppdrag att arrangera produktinformation på Bo 01 i Malmö 2001. 1997 hjälpte vi till att etablera Malmö Slottsträdgård. 2003 hjälpte vi arrangören av HUT (Hållbar Utveckling) Skåne 03 Bygga & Förvalta. 2004 arrangerade vi en produktmässa på Studentbostadsmässan i Lund på uppdrag av AF-bostäder.

Fingertoppskänsla med nischade möteskoncept på 2000-talet

Idag har verksamheten utvecklats och förfinats till ett smidigt och lättrörligt kommunikationsbolag i mötesindustrin som har känselspröten ute på marknaden. Våra aktiviteter är finkänsligt inställda så att de skall passa branschens behov av produkt- och teknikinformation för dagen. Vi jobbar med möten genom mässor och seminarier för att föra ut budskap från materialindustri och forskning till marknadens aktörer, föreskrivare, beställare och utförare i byggrelaterade branscher.