Våra mässor

Mässorna ingår i Skånsk Byggtjänsts serie av kvalificerade möten för selekterat fackfolk. En mötesplats där yrkesaktiva föreskrivare, beställare och entreprenörer kan träffa leverantörer inom väl definierade områden.

Våra mässor är mycket uppskattade av besökare och utställare. Hög kvalitet på produkter och besökare, effektiva möten över en lunch på en lokal marknad. Allt till en rimlig totalkostnad för utställare och hög tillgänglighet med tydliga budskap för besökare gör att de skiljer sig från de stora mässorna på flera punkter. I en tid när just tid är en bristvara är våra event som klippt och skurna, smalt tema med nyheter, begränsat med utställare, besökstid över lunch och centralt vald lokal.

Våra mässor är Tak & Fasad, Energieffektiva hus, Våtrum, Interiör och Park & Gata i Stockholm, Malmö och Göteborg. Dessutom gör vi road-shows till mindre städer över hela landet varje år.

Utanför storstäderna arrangerar vi turnéer med kombotema Tak & Fasad med Energieffektiva hus och Interiör med Våtrum. Vi gör också temat Park & Gata utanför storstäderna. Med dessa mässor når du de så viktiga lokala beslutsfattarna inom byggplanering, byggproduktion och förvaltning utanför storstäderna (se respektive mässtema och kalender). Det är mycket effektiva möten där lokalt fackfolk möter leverantörer inom ett tydligt mässtema.

För varje mässvecka finns en ansvarig projektledare som du kan kontakta med frågor. Sök i kalendern eller på kontaktsidan.

Om du söker företag eller produkter som varit utställda på tidigare mässor, hör av dig till oss på kontaktsidan.

Mässa som marknadsföringskanal

Mässmediet är effektiv kanal för att skapa långsiktiga affärsrelationer av hög kvalitet. I personliga möten mellan säljare och köpare utvecklar båda parter en bättre leverantörs-/kundrelation. I en tid då just tid är en viktigare faktor än allt annat, väljer föreskrivare och beställare sina möten så att de ger optimal utdelning. På en mässa kan leverantörer presentera komplicerade produkter och tekniker på ett unikt sätt.

Ställ krav på din mässarrangör

Det är inte antalet besökare som är viktigt på en fackmässa, utan vilka som kommer. I Sverige finns det några få fackmässor inom bygg värda namnet. Vi jobbar bara med byggbranschens aktörer och har etablerat ett unikt kontaktnät och förtroende att leverera kvalitativ information.

Syftet med fackmässor

Vid en medverkan på en mässa förväntar sig utställaren att träffa kunder som genererar försäljning och besökaren att få ett utbud av produkter och träffa kunniga representanter för leverantörer. De stora mässorna är effektiva för varumärkesbyggande medan lokala aktiviteter ger bättre försäljning. De viktigaste beslutsfattarna har sällan tid att gå på stora mässor. Där är lokala centralt placerade mässor mycket effektiva.

Vår kalender

2023

Våtrum

Stockholm 29/8
Stockholm 30/8

Tak & Fasad

Göteborg 5/9
Göteborg 6/9

Interiör

Malmö 12/9
Malmö 13/9

Tak & Fasad

Stockholm 26/9
Stockholm 27/9

Våtrum

Interiör

Luleå 26/9
Skellefteå 27/9
Umeå 28/9

Energieffektiva hus

Göteborg 3/10
Göteborg 4/10

Tak & Fasad

Energieffektiva hus

Falun 3/10
Gävle 4/10
Uppsala 5/10

Park & Gata

Malmö 10/10
Malmö 11/10

Park & Gata

Stockholm 24/10
Stockholm 25/10

Tak & Fasad

Malmö 24/10
Malmö 25/10

Park & Gata

Göteborg 14/11
Göteborg 15/11

Våtrum

Interiör

Örebro 14/11
Falun 15/11
Uppsala 16/11

Tak & Fasad

Energieffektiva hus

Luleå 14/11
Skellefteå 15/11
Umeå 16/11

Interiör

Stockholm 21/11
Stockholm 22/11

Park & Gata

Kalmar 21/11
Växjö 22/11
Halmstad 23/11

Våtrum

Malmö 28/11
Malmö 29/11