Om oss

Affärsidé, policy och värdegrund

Skånsk Byggtjänst AB erbjuder byggbranschens köpare och säljare tid och rum för personliga möten genom lättillgängliga och effektiva fackmässor och seminarier.


Byggbranschen är en av de största basnäringarna i landet och produktionen omsätter minst 450 miljarder kronor årligen. Behovet av information om produkter och teknik är stort och utbudet enormt. Vår huvudsakliga målgrupp är arkitekter, konstruktörer, ägare och förvaltare inom privat och offentlig sektor, men även inköpare, projektledare och platschefer hos byggföretagen.

Genom våra aktiviteter och event hjälper vi till att kanalisera affärer av hög kvalitet och stor volym. Vi levererar kunskap om kvalitativa produkter och teknik till byggbranschens beslutsfattare genom produktmässor och seminarier och därigenom bidra till ett bättre och hållbart sammhällsbygge för framtida generationer.

Miljö och rättvisa
Genom våra lokala aktiviteter når våra utställare ut med sina budskap mycket snabbt och effektivt till personer och företag. Dessutom på ett hållbart och miljövänligt sätt.

Vår kontakt med kunder och deltagare sker enbart med digitala dokument via digital kommunikation. Seminariedokumentation för deltagare sker med elektroniskt lagrad data.

Vi frågar efter och väljer krav- och rättvisemärkta produkter till våra mässor.

Ekonomi och finanser
Skånsk Byggtjänst har en stablil ekonomi och hösta kreditvärdighet.

Vår värdegrund
Kundnärhet
- Vi samarbetar med branschens aktörer och tillgodoser marknadens behov av information.
- Vi skapar förtroende och långsiktiga kundrelationer genom punktlighet, att vara väl pålästa och förberedda samt ge bästa möjliga service utifrån kundens behov.
- Vi lär känna kunder, medarbetare och leverantörer genom ett öppet, lyhört och personligt bemötande.

Kvalitet
- Vi strävar ständigt för att utveckla, skapa och genomföra effektiva möten med kvalitet.
- Vi agerar med ärlighet, tydlighet och enkelhet samt är noga med att hålla angivna tidsramar.
- Vi är effektiva, tar snabba beslut och ger snabb återkoppling.

Professionalism
- Vi är en engagerad och målinriktad samarbetspartner som levererar tydliga och trovärdiga budskap.
- Vi sätter och förankrar tydliga mål samt följer aktivt upp dessa.
- Vi står för kunskap, kompetens och engagemang.

Prestigelöshet
- Vi visar arbetskamrater, kunder och leverantörer respekt genom öppenhet, lyhördhet och behandlar alla utifrån lika värde – oavsett kön, etnicitet, hudfärg eller sexuell läggning.
- Vi är viktigare än jag. Som stolta lagspelare strävar vi efter samarbete och sammanhållning i laget.
- Vi är ödmjuka och visar mod genom att våga be om hjälp samt delar frikostigt med oss av våra kunskaper till den som önskar.


Box 267, 233 33 Svedala - Tel 040-92 00 10 - info@skanskbyggtjanst.se
Copyright 2018 - Skånsk Byggtjänst AB