Intresseanmälan

Kryssa för de mässor ni önskar delta på och skicka in intresseanmälan. Vi återkopplar till er inom kort för bokning och berättar mer.

Tak & Fasad
TF

Energieffektiva hus
EE

Interiör
INT

Våtrum
VÅT

Park & Gata
PG

2021

PG

v. 35

31 augusti - 2 september Kiruna, Gällivare, Luleå

VÅT

v. 36

7-8 september Stockholm

INT

v. 37

14-15 september Malmö

TF

v. 37

14-15 september Göteborg

TF/EE

v. 38

21-23 september Norrköping, Linköping, Jönköping

VÅT/INT

v. 39

28-30 september Karlstad, Örebro, Uppsala

TF

v. 39

28-29 september Stockholm

VÅT/INT

v. 40

5-7 oktober Umeå, Skellefteå, Luleå

EE

v. 41

12-13 oktober Göteborg

TF

v. 42

19-20 oktober Malmö

PG

v. 42

19-21 oktober Örebro, Västerås, Uppsala

TF/EE

v. 43

26-28 oktober Luleå, Gällivare, Kiruna

PG

v. 43

26-27 oktober Stockholm

VÅT/INT

v. 43

26-28 oktober Norrköping, Linköping, Jönköping

PG

v. 46

16-17 november Malmö

TF/EE

v. 46

16-18 november Örebro, Falun, Uppsala

PG

v. 47

23-24 november Göteborg

INT

v. 47

23-24 november Stockholm

VÅT

v. 48

30 november - 1 december Malmö

TF/EE

v. 48

30 november - 2 december Sundsvall, Umeå, Skellefteå

2022

PG

v. 04

25-27 januari Norrköping, Linköping, Jönköping

EE

v. 04

25-26 januari Stockholm

TF

v. 06

8-9 februari Göteborg

TF

v. 07

15-16 februari Malmö

PG

v. 08

22-23 februari Stockholm

PG

v. 09

1-2 mars Göteborg

PG

v. 11

15-17 mars Karlstad, Falun, Uppsala

EE

v. 11

15-16 mars Malmö

TF

v. 12

22-23 mars Stockholm

VÅT/INT

v. 12

22-24 mars Gävle, Sundsvall, Östersund

INT

v. 13

29-30 mars Göteborg

PG

v. 14

5-6 april Malmö

VÅT

v. 20

17-18 maj Göteborg

PG

v. 20

17-19 maj Luleå, Skellefteå, Umeå

Med reservation för ändringar.

Uppgifter om utställare

Korta fakta om mässorna

Mässan är öppen för besökare mässdagarna kl. 10.30 - 14.00.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd, hygien, lunchservering och ser till att inte överskrida antalet personer genom att erbjuda flera besökstider.

Utställande företag får disponera en monteryta på cirka 4 x 1,5 m med bord och el för belysning (inga monterväggar, monterbelysning eller textramp ingår). Skånsk Byggtjänst anvisar företagens monterplacering i lokalen.

Skånsk Byggtjänst bjuder in besökare med personlig inbjudan. I inbjudan presenteras alla utställande företag och deras mässbudskap.

Företrädesvis har vi 8-14 utställare på våra mässor med begränsad konkurrens.

Avtal tecknas med Skånsk Byggtjänst för deltagande.

Kontakta säljansvarig

Angela Persson

Park & Gata
ap@skanskbyggtjanst.se
0734-74 79 27

Camilla Olsson

Interiör
co@skanskbyggtjanst.se
040-92 00 14

Emma Håkansson
040-920013

Våtrum
eh@skanskbyggtjanst.se

Ulf Olsson

Tak & Fasad, Energieffektiva hus
uo@skanskbyggtjanst.se
040-92 00 16