Vår kalender

2024

Våtrum

Stockholm 27/8
Stockholm 28/8

Park & Gata

Kiruna 27/8
Gällivare 28/8
Luleå 29/8

Interiör

Malmö 3/9
Malmö 4/9

Tak & Fasad

Göteborg 10/9
Göteborg 11/9

Tak & Fasad

Stockholm 24/9
Stockholm 25/9

Tak & Fasad

Malmö 1/10
Malmö 2/10

Våtrum

Interiör

Luleå 1/10
Skellefteå 2/10
Umeå 3/10

Tak & Fasad

Energieffektiva hus

Gävle 1/10
Sundsvall 2/10
Östersund 3/10

Energieffektiva hus

Göteborg 8/10
Göteborg 9/10

Park & Gata

Malmö 15/10
Malmö 16/10

Vill du se alla kommande mässor?

Mässan som mötesplats

Mässmediet är effektiv kanal för att skapa långsiktiga affärsrelationer av hög kvalitet. Personliga möten mellan säljare och köpare utvecklar båda parter en bättre leverantör-/kundrelation.

Interiör

Interiör är en renodlad fackmässa som ger en snabb, bred och djup uppdatering av produktnyheter inom den offentliga miljöns fasta inredning såsom ytskikt, väggsystem, undertak, belysning, golv, dörrar, beslag, etc. Målgruppen är arkitekter, konsulter, bostadsägare, förvaltare, kommuner, landsting, samt de större entreprenörers inköpare och projektledare. Över 50 % av våra besökare är föreskrivare/arkitekter.

Läs mer om Interiör

Park & Gata

Park & Gata ger en snabb, bred och djup uppdatering av produktnyheter inom det offentliga rummets miljö, design och funktion. Ytbeläggningar, möbler, byggnader, funktiondetaljer, lekutrustning, vegetation, dagvatten, anläggningsmaterial, etc. Det är en renodlad fackmässa och målgruppen är arkitekter, landskapsarkitekter, konsulter, beställare inom allmännyttan, kommuner, privata ägare och förvaltare samt större entreprenörer.

Läs mer om Park & Gata

Energieffektiva hus

Energieffektiva hus riktar sig till fackfolk i bygg-, VVS- och fastighetsbranschen som vill skaffa kunskap om produkter, nya tekniker och konceptlösningar för ett energieffektivt och hållbart byggande. Täta hus, isolering, fönster, dörrar, ventilation, värme-/energikällor etc. Ämnet har högsta prioritet i bygg- och fastighetsindustrin eftersom man här möter de största utmaningarna och de största ekonomiska effekterna. Det är en renodlad fackmässa och målgruppen är arkitekter, bygg-, VVS- och energikonsulter, projektingenjörer, fastighetsägare, förvaltare samt större entreprenörer och installatörer.

Läs mer om Energieffektiva hus

Våtrum

Mässan ger en snabb, bred och djup uppdatering av produktnyheter inom byggnaders våtrumsdetaljer avseende miljö, design, funktion och komfort. Det är en renodlad fackmässa och målgruppen är arkitekter, ingenjörer, VVS-konsulter, entreprenörer, bostadsägare, förvaltare, kommuner, landsting, försäkringsbolag, samt större byggvaruhandlare.

Läs mer om Våtrum

Tak & Fasad

Tak & Fasad ger en snabb, bred och djup uppdatering av produktnyheter inom området tak och fasad, dess funktion och design. Det är en renodlad fackmässa och målgruppen är arkitekter, konstruktörer, inköpare och projektledare hos de större byggföretagen samt beställare inom fastighetsförvaltning för privat, industri, handel, stat, kommun och allmännyttans sektorer.

Läs mer om Tak & Fasad

Seminarium

Skånsk Byggtjänst arrangerar utbildningsseminarier i samarbete med ledande institutioner, myndigheter, forskare, tekniker och arkitekter. Vi tar upp aktuella ämnen för dagens marknad. Våra seminarier syftar till att utbilda fackfolk inom olika aktuella utvecklings-, problem- eller temaområden. De är relaterade till produkter, produktsystem eller företeelser i bygg- och fastighetsbranschen där nya rön eller material kommit. Målet är att förmedla lösningar.

Läs mer om Seminarium

5 skäl att ställa ut

1

Lokala effektiva säljaktiviteter med tydligt ROI.

2

Träffa endast yrkesaktivt fackfolk.

3

Vi bjuder in besökarna med personlig inbjudan och telemarketing till nyckelföretag.

4

Motiverade intresserade besökare. Föreskrivare och beställare uppskattar konceptet.

5

Kostnads- och tidseffektiva möten med rätt målgrupp.

Intresserad av att ställa ut?

Vårt vinnande koncept

Att arrangera branschvisa effektiva fackmässor med hög träffsäkerhet och kvalitativt innehåll är vårt varumärke. De flesta av våra utställare kan bekräfta givande möten med utvalt yrkesaktivt fackfolk som ger snabbt resultat. Besökarna är mycket nöjda med sina möten eftersom produktinformationen är begränsad till ett smalt tema med produktnyheter.

Läs mer om Skånsk Byggtjänst