Intresseanmälan

Kryssa för de mässor ni önskar delta på och skicka in intresseanmälan. Vi återkopplar till er inom kort för bokning och berättar mer.

Tak & Fasad
TF

Energieffektiva hus
EE

Interiör
INT

Våtrum
VÅT

Park & Gata
PG

2022

VÅT

v. 35

30-31 augusti Stockholm

INT

v. 37

13-14 september Malmö

TF

v. 37

13-14 september Göteborg

TF/EE

v. 38

20-22 september Gävle, Sundsvall, Östersund

TF

v. 39

27-28 september Stockholm

PG

v. 41

11-13 oktober Gävle, Sundsvall, Östersund

VÅT/INT

v. 41

11-13 oktober Luleå, Skellefteå, Umeå

TF

v. 42

18-19 oktober Malmö

EE

v. 43

25-26 oktober Göteborg

PG

v. 43

25-26 oktober Stockholm

VÅT/INT

v. 43

25-27 oktober Örebro, Västerås, Uppsala

PG

v. 46

15-16 november Malmö

TF/EE

v. 46

15-17 november Luleå, Skellefteå, Umeå

PG

v. 47

22-23 november Göteborg

INT

v. 47

22-23 november Stockholm

VÅT

v. 48

29-30 november Malmö

TF/EE

v. 48

29 november - 1 december Karlstad, Västerås, Uppsala

Med reservation för ändringar.

Uppgifter om utställare

Korta fakta om mässorna

Mässan är öppen för besökare mässdagarna kl. 10.30 - 14.00.

Utställande företag får disponera en monteryta på cirka 4 x 1,5 m med bord och el för belysning (inga monterväggar, monterbelysning eller textramp ingår). Skånsk Byggtjänst anvisar företagens monterplacering i lokalen.

Skånsk Byggtjänst bjuder in besökare med personlig inbjudan. I inbjudan presenteras alla utställande företag och deras mässbudskap.

Företrädesvis har vi 8-14 utställare på våra mässor med begränsad konkurrens.

Avtal tecknas med Skånsk Byggtjänst för deltagande.

Kontakta säljansvarig

Angela Persson

Park & Gata
ap@skanskbyggtjanst.se
073-474 79 27

Camilla Olsson

Interiör
co@skanskbyggtjanst.se
040-92 00 14

Emma Håkansson

Våtrum
eh@skanskbyggtjanst.se
040-92 00 13

Ulf Olsson

Tak & Fasad, Energieffektiva hus
uo@skanskbyggtjanst.se
040-92 00 16